Kasutustingimused

Kasutustingimused

 

Käesoleva Veebilehe  metsaraha.ee haldajaks ja omanikuks  on  Forestex Tartu OÜ , registrikood 11540946, aadress  Vanemuise 21A 51003 Tartu, Eesti  ( käesolevas tekstis - Ettevõte).

VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

Veebilehel viibides nõustute Veebilehe kasutustingimustega ning kohustute neid järgima. Veebilehte ei ole lubatud kasutada, kui Kasutaja ei nõustu kasutustingimustega. Tingimusel, et Kasutaja nõustub täielikult kasutustingimustega, annab Ettevõte  Veebilehe kasutamiseks tasuta mitteekslusiivse lihtlitsentsi, mida Veebilehe Kasutajal ei ole õigust võõrandada. Litsents annab Kasutajale õiguse Veebilehte sirvida ning tutvuda selle sisuga kooskõlas kasutustingimustega.  Ettevõttel on igal ajal õigus ühepoolselt veebisaidi sisu ja kasutustingimusi muuta. Sellised muudatused jõustuvad nende avaldamise korral.

Veebilehe sisu, sh, kuid mitte ainult selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi, ärinimed, kaubamärgid jm intellekttuaalne omand  on täielikult Ettevõtte omandis. Veebilehe intellektuaalset omandit ei või mistahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada jmt, kui selleks ei ole Ettevõtte eelnevat nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kogu Veebilehe intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ning rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Veebilehel avaldatud sisu on informatiivse iseloomuga ning Veebilehe sisu ei saa mitte mingil juhul olla teiste isikute tegevuse või tegevusetuse aluseks  või põhjuslikuks ajendiks.

Veebilehe kasutamisel nõustute, et Ettevõte võib säilitada ja kasutada teie poolt edastatud andmeid, et paremini hallata Veebilehe kasutamist ja parandada selle toimimist. Kogu Ettevõttele saadetud või Veebilehel sisestatud teave muutub Ettevõtte kui Veebilehe omaniku omandiks ja Ettevõte võib neid andmeid, välja arvatud eraisikute isikuandmed, kasutada.

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning võimalikud vaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus.

Meiega ühenduse võtmiseks kasuta Veebilehe jaotises "Kontaktid" toodud kontaktandmeid.